PRACOWNIA MALARSTWA OLEJNEGO
OIL PAINTING STUDIO
Pracownia/ Atelier

Pracownia prowadzona jest przez Łukasza Karcza, wieloletniego ucznia i wnuka Mistrza Włodzimierza Karcza.
Założona po kilkunastu latach obcowania ze sztuką i podejmowania prób własnej wypowiedzi w zakresie sztuk plastycznych oraz po ponad 5 letnim okresie studiowania w pracowni pod okiem Mistrza. Prace są kontynuacją idei twórczości Ostatniego z Monachijczyków - jak pisano
o Śp. Mistrzu Włodzimierzu Karczu, wykonywane zgodnie z zasadami dawnego warsztatu i inspirowane najlepszą szkołą malarstwa realistycznego.

Materiały, używane przy wykonywaniu i tworzeniu prac, stanowią najlepsze
i najtrwalsze z dostępnych na rynku.

Pracownia jest także żywym hołdem i pomnikiem stworzonym ku pamięci nieżyjącego, Wielkiego Artysty Włodzimierza Karcza.
Przeszło 600 prac olejnych znajduje się obecnie w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych, instytucjonalnych imuzealnych w kraju i zagranicą m.in. w Australii, Austrii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii.
Prace te uczestniczyły w kilku wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz zdobywały nagrody i wyróżnienia.

The workshop
 owner is Luke Karcz, the student of many years' standing and the grandson of the Master of painting Włodzimierz Karcz. 
Established after many years of communing with art an making an attempt of own creations within the scope of the art and after 5 years studies in Włodzimierz Karcz Workshop.
Works are a continuation of the idea of the artistic work of Last of
" Munich's" - as critics said about W.Karcz, made according to principles of the ancient workshop and inspired with the best school of the realistic painting. 
Materials, applied at making and creating works, constitute best and most long-lasting from available on the market. 
The studio is also lively homage and the monument created for remembrance of dead, Great Artist Włodzimierz Karcz. 
Over 600 oil works are at present in several dozen institutional,private and museum collections in Poland and  Australia, Austria, Ireland, Germany, Netherland, Russia, USA, Great Britain, Sweden. These works participated in few collective and individual exhibitions as well as they got awards and distinctions.


Strona główna/ Home
Pracownia/ Atelier
Oferta/ Offer
ŁUKASZ KARCZ-O mnie/About me.
ŁUKASZ KARCZ-Malarstwo/Painting
Kontakt/ Contact
WŁODZIMIERZ KARCZ- Historia/History
WŁODZIMIERZ KARCZ-Galeria/Gallery
Ulubione linki/ Favourite links
SKLEP/SHOP