WŁODZIMIERZ KARCZ- Historia/History

PRACOWNIA MALARSTWA OLEJNEGO
OIL PAINTING STUDIO
WŁODZIMIERZ KARCZ- Historia/History

Włodzimierz Karcz ( 24.02.1937 r.- 29.01.2008 r.) - Artysta malarz.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1960- 67. Dyplom w pracownii profesora Witolda Chomicza. Laureat wielu prestiżowych nagród. Jego prace znajdują się aktualnie muzeach, placówkach kulturalnych i zbiorach prywatnych na terenie Polski, Japonii, Kongo, Rosji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemczech, Austrii, Francji, Ukrainy, Hiszpanii i Kanady.
Działalność artystyczna w kraju i zagranicą :

- 10 wystaw indywidualnych,
- 30 wystaw ogólnopolskich,
- 10 wystaw zagranicznych .

Strona w budowie!

Studies at the academy of fine arts in Cracow, in years 1960 - 67. Diploma in  Professor Witold Chomicz Workshop . Winner of many prestigious awards. His works are found currently museums, cultural institutions and private harvests in Poland, of Japan, Congo,  Russia,  Sweden, USA,  Great Britain, Italian, Germany,  Austria, France, Ukraine, Spain and Canada.
Artistic activity in the country and with foreign countries:

- 10 individual exhibitions,
- 30 all-Polish exhibitions,
- 10 foreign exhibitions.

Website is under construction.
                          

Strona główna/ Home

ŁUKASZ KARCZ- O mnie/ About me

ŁUKASZ KARCZ- Malarstwo/Painting

Kontakt/ Contact

WŁODZIMIERZ KARCZ- Historia/History

WŁODZIMIERZ KARCZ-Galeria/Gallery

SKLEP/SHOP