ŁUKASZ KARCZ- O mnie/ About me

PRACOWNIA MALARSTWA OLEJNEGO
OIL PAINTING STUDIO
ŁUKASZ KARCZ- O mnie/ About me

Edukacja 

   Łukasz Karcz ur. w Krakowie 23.07.1981 r. Nauka malarstwa olejnego w pracowni mistrza (dziadka) Włodzimierza Karcza w latach 2003 - 2008.  Studia I st. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w latach 2008-2011.  


Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia i wystawy:

2006 - V nagroda w konkursie malarstwa im. Ignacego Bieńka w Bielsku- Białej za obraz pt. " Podróży Światła Kres "

2006 - Wystawa zbiorowa w MDK " Włókniarzy " Bielsko - Biała.

2006 - Wystawa indywidualna malarstwa w Galerii Verbe w Krakowie.

2006 - Wystawa indywidualna rysunku w Galerii Verbe w Krakowie.

2009 - II wyróżnienie w konkursie malarstwa Galerii Zadra w Warszawie za obraz pt. "  Złota Myśl "

2009 - Stypendium naukowe I st.

2010 - Wystawa zbiorowa rysunku w Olsztynie po XXI międzynarodowym konkursie rysunku.

2010 - Stypendium naukowe I st.

2010 - Wystawa zbiorowa malarstwa w Warszawie w Galerii Zadra.

2010 - Wystawa zbiorowa malarstwa pt. " Na zewnątrz i od środka ", Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

2011 - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

2011 - Zakwalifikowanie projektu pt. "Lekcja Pokory czyli sztuka na straży człowieczeństwa" do udziału w międzynarodowym plenerze Artsesja w Krakowie.

2011 - Instalacja pt." Lekcja Pokory czyli sztuka na straży człowieczeństwa " w Krakowie na Bulwarach Wiślanych przy kładce o. Laetusa Bernatka.

2013- Wystawa na targach sztuki Parallax Art Fair Londyn w Old Town Hall, Chelsea, Londyn

2013- Wystawa na międzynarodowych targach sztuki w Dworze w Tomaszowicach.

2013- Praca pt. " Chrystus Frasobliwy" zostaje przyjęta do zbiorów muzem Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem.

2014- Wystawa zbiorowa w Pałacu Złoty Róg w Jędrzychowicach

2015- Wystawa zbiorowa w Pałacu Złoty Róg w Jędrzychowicach

2017- Wystawa zbiorowa w Pałacu Złoty Róg w Jędrzychowicach

2020 – Przyjęcie w poczet członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

2021- Wystawa zbiorowa ZPaMiG

Education 
         
Luke Karcz was born in Krakow in Poland on 23 th of July 1981. Oil painting studio of the master Wlodzimierz Karcz at years 2003 - 2008. Studies on the Art Faculty  of Pedagogical University in Kraków on Artistic Education in Fine Arts and occupational  therapy in years 2008 - 2011. 

More important exhibitions and events


2006 - V Award in Painting Competition name I. Bieniek in Bielsko- Biala Poland 

2006 - Collective exhibition , MDK Bielsko - Biala Poland 

 2006 - Individual painting exhibition, Verbe Gallery Krakow Poland 

2006 - Individual drawing exhibition, Verbe Gallery Krakow Poland 

2009 - II distinction in ZADRA Gallery Competition Warsaw Poland 

2009 - I st degree scholarship. 

2010 - International Drawing Exhibition, Olsztyn Poland 

2010 - I st degree scholarship. 

2010 - Collective exhibition, ZADRA Gallery Warsaw Poland. 

2010 - Collective exhibition, Pedagogical University, Krakow, Poland. 

2011 - 2013 International Art Open Air 'Artsesja' Krakow Poland. Instalation. 

2011 - Rector's scholarship for best student. 

2012 - International Art Open Air ' Barwy Wschowy' Wschowa, Poland. Colective Exhibition. 

2012 - Individual Exhibition, Cafe Vis a vis Krakow, Poland. 

2013 - Parallax Art Fair London 2013. 

2013 - Krakow Art Expo 2013. 

2013 - Admitting of the painting to the collection of a Christ Sorrowful Museum in Jezowe, Poland. 

2013 - Idividual painting exhibition, Public Library - Krakow 

2014 - Collective exhibition in Red Horn Palace in Jedrzychowice

2015-  Collective exhibition in Red Horn Palace in Jedrzychowice

2017-  Collective exhibition in Red Horn Palace in Jedrzychowice

2020-  Admission to the membership of the Association of Polish Painters and Graphic Artists

2021- Collective exhibition of the Association of Polish Painters and Graphic Artists

 

        Strona główna/ Home

ŁUKASZ KARCZ- O mnie/ About me

ŁUKASZ KARCZ- Malarstwo/Painting

Kontakt/ Contact

WŁODZIMIERZ KARCZ- Historia/History

WŁODZIMIERZ KARCZ-Galeria/Gallery

SKLEP/SHOP